VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS

Svorio netekimo centras Kanpūre. Gyvenimo Būdas

V suteiktą doktorantūros teisę. Mokslinė vadovė: prof. Labiausiai esu dėkinga savo šeimai ir draugams, kurie palaikė geriausia namuose svorio metimo kokteilis sunkiomis akimirkomis doktorantūros studijų metu. Esu dėkinga savo darbo vadovei prof.

6 savaites riebalų deginimas kūno riebalai praranda patarimus

Valdonei Indrašienei už kantrybę, moterų riebalų degintojas klausimų, mokslines diskusijas ir nuoširdžią pagalbą disertacijos rengimo metu. Taip pat ypatingai vertinu prof.

Natalijos Mažeikienės, prof. Lilijos Duoblienės, prof. Jono Ruškaus, prof. Liudmilos Rupšienės lankytas įdomias paskaitas ir mokslines diskusijas, kurios praplėtė mano požiūrį į mokslą plačiąja prasme bei svorio netekimo centras Kanpūre naujas įžvalgas ugdymo filosofijos kontekste; prof.

sustabdyti svorio metimą

Vilmai Žydžiūnaitei ir dr. Agnei Matulaitei už aktyvius kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei pasidalinimą savitu požiūriu į kokybinius tyrimus, kurie mane įkvėpė. Doktorantūros studijos suteikė man unikalią galimybę vykti į mokslinę stažuotę Kalkutos universitete Indijoje, ko pagrindu esu dėkinga doc.

Lorai Tamošiūnienei ir prof. Shantanu Chakrabarti už aktyvų bendradarbiavimą, įgyvendinant studijų tikslus. Taip pat esu dėkinga prof. Vidai Gudžinskienei, doc.

Recent Posts

Tomui Butvilui ir doc. Astai Balkutei už geranoriškas mokslines pastabas paskutiniuose disertacijos rengimo etapuose. Edukaciniame kontekste švietimo sistemos tikslai yra dažniausiai orientuoti į besimokančiųjų intelektinio kapitalo vystymą Bordo, ; Clark, ; Aleknaitė-Bieliauskienė, ; Kauts ir Neelam, ; Raami, siekiant patenkinti socialinius ir rinkos ekonomikos poreikius.

Mes bėgome už savo gyvenimus" Šį savaitgalį LA vietovė ir šalies muzikos gerbėjas Violet Kanian nuvyko į Las Vegasą ojo maršruto derliaus festivalyje. Ji ir jos vyras stovėjo trečiojoje eilutėje Jason Aldean spektaklyje sekmadienio naktį - ir dešinėje scenos pusėje, pakankamai arti Mandalay įlankos viešbučio, kad Kanianas sako, kad ji gali pamatyti šūvio blykstes, atsispindinčias viešbučio aukso languose. Kanianas, kuris šį ryt Kodėl aš nesiliaujau su savo vaikais apie Kalėdų Senelį Aš neprisimenu tikslios akimirkos, kai supratau, jog Kalėdų Senelis nebuvo realus. Mano tėvai niekada nedarė didelės sumos ir nei aš.

Moderniame pasaulyje švietimas prilygsta edukacinei aplinkai, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas mechaniniam specialistų rengimui Kauts ir Neelam, bei profesiniam tobulėjimui Survutaitė ir Žalytė, ; Autukevičienė, ; Brookfield, ; Guglielmino, siekiant padėti žmogui prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios visuomenės Robinson, Mokslininkų teigimu, pamirštamas pagrindinis ugdymo tikslas ugdyti visapusiškai išsilavinusią ir sąmoningą asmenybę Kauts ir Neelam, ; Aleknaitė-Bieliauskienė, vedant ją kryptingos brandos link, kuri gebėtų ne tik ekonomiškai rūpintis savimi bei sėkmingai atlikti gyvenimo užduotis, bet ir turėtų tvirtą charakterį bei stabilų humanistinių vertybių pagrindą Tidikis, Saviugdos reikšmė išryškėja siekiant išmokti rūpintis fizine ir psichine sveikata Vydūnas,; Kuzmickas, ; Zulumskytė, ; Prasad,lavinti emocinį Goleman, ; Neale ir Spencer-Arnell, svorio netekimo centras Kanpūre intuityvųjį Seligman ir Svorio netekimo centras Kanpūre, ; Kahneman ir Klein, ; Peirce, intelektą, ugdyti dvasinį žmogaus pasaulį Aramavičiūtė, ; Lukošienė,gerinti socialinius santykius su išorine aplinka Jovaiša, Modernioje visuomenėje, kurioje dominuoja inovacijų ir technologinė pažanga, intensyvus gyvenimo ritmas Robinson, ; Kauts ir Neelam,išryškėja didžiulis poreikis išmokti valdyti stresą ir pasiekti vidinį balansą Prasad, ; Shruti ir kt.

Saviugdai kaip emocinio intelekto ugdymui skiriamas nepakankamas dėmesys šeimose ar švietimo institucijose, todėl neretai suaugusieji, neturėdami kryptingos saviugdos pagrindų, ir yra priversti ieškoti individualių savęs pažinimo bei neigiamų emocijų valdymo būdų Spurga,; Goleman, ; Neale ir Spencer-Arnell, Pasak A.

prarasti riebalai nuo sėdmenų numesti svorio dėl ambien

Petrulytėsugdymo įstaigai iškyla dvejopas uždavinys: išugdyti ne tik išsilavinusius svorio netekimo centras Kanpūre, bet ir kūrybiškus, t. Saviugdos galimybės padeda lavinti vidines galias Kardelis ir Levickienė, ; Cox, ; Rami, bei atskleisti asmens kūrybinį potencialą Gardner, ; Edelson, ; Adamonienė, ; Autukevičienė,kuris priklauso nuo jo gebėjimo save pažinti Jonutytė ir Rekis, ; Aleknaitė-Beliauskienė, bei pagal vidines savybes, gabumus ir talentus gebėti nusistatyti aukštesnius ir autentiškus gyvenimo tikslus Prasad, ; Zuzevičiūtė,apsibrėžti tobulėjimo kryptį bei būdus tam tikslui pasitelkiant saviugdos galimybes.

Tačiau pažymima, kad ugdymo metodai dažniausiai skirti ugdyti žmogaus protą, o ne dvasią: šiuolaikinė švietimo sistema orientuota į žmogaus mąstymo lavinimą, o didžiulis intuicijos potencialas yra ignoruojamas Raami, Saviugdos aktualumas išryškėja ir kiek platesniame socialiniame kontekste: atsižvelgiant į tai, kad moderni visuomenė pernelyg orientuota į materialinių vertybių turėjimą Fromm, ir kaupimą bei nesibaigiantį malonumų tenkinimą ar vartojimą Bauman,kyla grėsmė asmenybės tapatumui ir sveikos vertybinės sistemos stabilumui išlaikyti, atsiveria keliai dvasiniam degradavimui Kauts ir Neelam, ; Himanianand, Jung, žmogaus intelektas pasiekė milžiniškų laimėjimų, o dvasios namai sugriuvop.

10 svarų svorio metimas per 8 savaites

Žmogus yra ne tik fizinis kūnas, bet ir dvasinė būtybė Kuzmickas, ; Jovaiša,todėl svarbu ugdyti sąmonę bei lavinti kritinio mąstymo gebėjimus Bulajeva, ; Dattner ir Hogan, ; Vaivada,kad asmuo suvoktų iškreiptus modernios visuomenės standartus, suprastų gyvenimo prasmės klausimus bei puoselėtų aukštesnio dvasinio ir moralinio lygmens vertybes Prasad, ; Aramavičiūtė, ; Lukošienė, Tai skatintų ne tik individualią, bet ir visuomeninę pažangą Scheller, Asmenybės ugdymo sampratos edukaciniame kontekste vertinimas yra ganėtinai siauras, o tai formuoja saviugdos poreikį.

Saviugda padeda spręsti ne tik dabartines žmogaus kasdienio gyvenimo problemas, bet ir formuoja naujas savybes, įgūdžius bei vertybes kaip pagrindą brandesniam ir atsakingesniam požiūriui į nuolatinį savęs ugdymą. Temos ištirtumas.

SUAUGUSIŲJŲ SAVIUGDA KAIP TRANSFORMUOJANTIS UGDYMASIS

Suaugusiųjų saviugdą skirtingais aspektais analizuoja Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Plačiausiai saviugdos reiškinį Lietuvoje analizavo J. LaužikasS. Spurga,T. Bulajeva, R. BaublienėA. Zulumskytė,D. LukošienėL. Jovaiša, I. JonutytėL. PoškaitėS. Vaivada,ir kt. Tyrinėti saviugdos kaip asmenybės tobulinimo aspektai išskiriant valios ugdymą Laužikas, ; Svorio netekimo centras Kanpūre, ; Virbalienė, ; Uzdila ir Palujanskienė,dvasinių vertybių puoselėjimą Zulumskytė, ; Lukošienė,sveikos gyvensenos įgūdžių ir vidinių galių lavinimą Vydūnas, ; Poškaitė, Užsienio šalių tyrėjai saviugdos reiškinį dažniau analizuoja siedami jį su autonominiu mokymusi formalaus švietimo kontekste: A.

Tough; L. Guglielmino ;; C. Kasworm ; S. Brookfield, ; G. Brockett ir R. Hiemstra ; G.

Posts navigation

Brockett; B. Zimmerman; B. CoxM. GibbonsB. AmeyS. Hase ir kt. Kiti mokslininkai tyrinėjo saviugdos sąsajas su sąmoningumo bei kritinio mąstymo ugdymu Brookfield, ; Dattner ir Hogan,kūrybiškumu Cox,emocinio intelekto ugdymu Muller, ; Goleman,patirtiniu svorio netekimo centras Kanpūre Amey, ar gyvenimo kokybe Brockett, ; East, Saviugdos tyrimų pobūdis varijuoja pagal tiriamųjų amžiaus grupes: paauglių Spurga, ; Gibbons, ; Virbalienė, ; Jonutytė ir Rekis, ; Klanienė,suaugusiųjų Bulajeva, ; Adamonienė, ; Survutaitė ir Žalytė, ; Autukevičienė, ; Zulumskytė, senyvo amžiaus žmonių Curry, ; Diaz, ; Zulumskytė, Tyrimo problema.

Ką daryti? Aukščiau yra pagrindinės priežastys, dėl vėmimo.

Saviugda edukologiniu požiūriu gali būti suvokiama kaip tam tikra ugdymosi priemonė metodas, būdas konkrečiam saviugdos tikslui pasiekti arba kaip sąmoningas ir kryptingas ugdymosi procesas, vedantis prie pagrindinio siekinio ar rezultato t. Visgi iki šiol saviugdos fenomenas yra tyrinėtas daugiau gretinant jį tik su fizine saviugda Dadelo, ; Tubelis, ; Ivaškienė, ; Medonis ir Blauzdys,asmeninės saviraiškos galimybėmis Jonutytė ir Rekis, ; Aleksandravičius ir Žukovskis,savivaldžiu mokymusi Kvedaraitė, ; Juodaitytė, ; Bartkevičienė, ; Petrašiūnaitė, svorio netekimo centras Kanpūre, tęstiniu profesiniu mokymusi Andrikienė ir Anužienė, ; Juo- 7 9 zaitis, ; Subotkevičienė ir Stanaitis,savaiminiu mokymusi Šliogerienė, ; Burkšaitienė, Atkreiptinas dėmesys, jog suaugusiųjų saviugdos kaip savarankiško mokymosi samprata plačiausiai tyrinėta formaliojo švietimo kontekste Virbalienė, ; Survutaitė ir Žalytė, ; Autukevičienė, pabrėžiant svorio netekimo centras Kanpūre įgūdžių bei mokymosi kompetencijos lavinimo svarbą studentų mokymosi rodiklių augimui.

Gyvenimo Būdas

Mokslinė šaltinių analizė rodo, jog yra nedaug tyrimų Jonutytė ir Rekis, ; Klanienė, ; Poškaitė, ; Linkaitytė ir kt. Saviugda kaip svorio netekimo centras Kanpūre bei kryptingai paties žmogaus valdomas savęs pažinimo procesas, nukreiptas į visapusišką asmenybės tobulinimą, yra svarbi brandžios asmenybės tapsmui Fellenz, ; Oddi, ; Baublienė, ; Autukevičienė, ; Teresevičienė ir kt.

Tačiau stokojama empirinių tyrimų, atskleidžiančių suaugusiųjų saviugdos kaip visapusiško asmenybės tobulėjimo edukacinį procesą. Mokslininkų požiūriu Brockett ir Hiemstra, ; Spurga,; Bitinas, ; Bulajeva, ; Jovaiša, ; Dattner ir Hogan, sąmoningumas tampa pagrindiniu veiksniu suaugusiųjų saviugdos procese.

Transformuojantį mokymąsi tyrę mokslininkai Freire, ; Kegan,; Mezirow,; Taylor,; Bulajeva, nurodo, kad tam tikros gyvenimo patirtys ar įvykiai sukelia esminių mąstymo pokyčių bei suvokimo apie save ir pasaulį prasmių transformaciją, tačiau nepavyko rasti tyrimų, kaip sąmoningumo virsmas veikia suaugusiųjų saviugdos procesą ir ugdymosi būdų pasirinkimus, kaip prisideda prie akivaizdaus asmenybės tobulėjimo arba kitaip transformacijos. Atsižvelgiant į tai, šiame disertaciniame darbe keliamas pagrindinis probleminis klausimas: kas būdinga suaugusiųjų saviugdos kaip transformuojančio ugdymosi patyrimui?

Kaip suprantamas ir įprasminamas saviugdos fenomenas? Kaip vystosi saviugdos procesas sąmoningumo transformacijos kontekste? Tyrimo objektas suaugusiųjų saviugdos kaip transformuojančio ugdymosi fenomeno patyrimas ir sąmoningumo kitimas saviugdos procese.

VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS

Nors iki šiol yra diskutuojama, ar atliekant kokybinius tyrimus užtenka formuluoti pagrindinį ir papildančiuosius tyrimo klausimus Creswell,p.

Vis tik vadovaujantis klasikiniu požiūriu, pabrėžiama, jog šio darbo tikslas aprašyti suaugusiųjų saviugdos kaip transformuojančio ugdymosi fenomeno esmę, atskleidžiant jo dinamikos patyrimą bei iliustruojant jį tyrimo dalyvių interpretavimo prasmėmis.

Algis Junevičius, Kauno technologijos universitetas Doc. Algirdas Astrauskas, Mykolo Romerio universitetas Prof. Petras Baršauskas, Kauno technologijos universitetas Prof. Eugenijus Chlivickas, Lietuvos viešojo administravimo lavintojų asociacija Doc.

Tyrimo teorinis-filosofinis pagrindas. Šiame darbe saviugda suprantama kaip asmenybę transformuojantis ugdymasis, todėl saviugdos fenomenas tiriamas dviejų teorinių-filosofinių požiūrių kontekste. Pirma, pasirinkta transformuojančio mokymosi teorija Mezirow,; Kegan,; Dirkx, ; Taylor,; Cranton ir kt. Antra, pasirinkta Rytų ugdymo filosofija Gandhi,; Krishnamurti, ; Radhakrishnan, ; Vivekananda,; Tagore, ; Aurobindo, ir kt.

Tyrimo metodologinės nuostatos. Siekiant suprasti ir aprašyti žmonių išgyventas patirtis apie patiriamą fenomeną konkrečiame kontekste bei išryškinti jo esmę Schutz,; van Manen,; Moustakas, ; Vivilaki, lieknėjimo pojūtis 21 Smith ir kt. Ši metodologinė prieiga leidžia lengviau suprasti, kaip žmogus suvokia, interpretuoja ir įprasmina savo pasaulį bei kuria prasmes patiriamo fenomeno kontekste, pasitelkdamas savirefleksiją Svorio netekimo centras Kanpūre, Duomenų rinkimo metodas: pusiau struktūruotas interviu Moustakas, ; Creswell, ; Smith ir kt.

Atlikta tikslinė tyrimo dalyvių atranka Lincoln ir Guba, ; Moustakas, ; Patton, ; Creswell, ; Žydžiūnaitė ir kt. Tyrimo duomenims apdoroti taikytas teminės analizės metodas, tinkantis analizuoti socialinius reiškinius atskleidžiant tyrimo dalyvių patirtis, susiejant jas su socialiniu kontekstu bei to pagrindu išskiriant kiek subtilesnes, latentines prasmes ar reikšmes temose iliustruojant kanados cameron svorio metimas teminiame žemėlapyje Boyatzis, ; Joffe ir Yardley, ; Svorio netekimo centras Kanpūre ir Muir-Cochrane, ; Braun ir Clark,; Guest ir kt.

Darbo naujumas ir reikšmė. Šio darbo mokslinį naujumą ir teorinį reikšmingumą atskleidžia tai, jog yra konceptualizuota suaugusiųjų saviugdos samprata bei atskleistas holistinis suaugusiųjų saviugdos kaip transformuojančio ugdymosi fenomenas pateikiant saviugdos pradžios kontekstą, motyvus, saviugdos proceso ypatumus, inovatyvių saviugdos praktikų įvairovę, iliustruojant jas realiomis tyrimo dalyvių patirtimis.

svorio netekimo centras Kanpūre svorio metimas per vizualizaciją